Under stormen i går hadde store flokker hvitkinngjess slått seg ned på marken på Skotten i Fræna. Hvitkinngåsa er en middels stor grå, svart og hvit gås med kort hals og avrundet hode. Nebbet er lite og svart, og beina er svarte. Hvitkinngåsa opptrer i tre separate populasjoner som har sine hekkeområder henholdsvis på Nordøst-Grønland, på Svalbard og i Nordvest-Russland, inklusive Baltikum.
gjess 1
Vårtrekket starter i april eller i begynnelsen av mai, da fuglene forlater Solway Firth og forflytter seg til Helgelandskysten i Nordland. I siste halvdel av mai fortsetter trekket til hekkeområdene på Svalbard. Større ansamlinger av gjess kan observeres på gunstige lokaliteter på vestkysten av Spitsbergen i år hvor gjessene må vente på at hekkeplassen skal bli bar for snø. Normalt ankommer hvitkinngåsa hekkeplassen i slutten av mai. Høsttrekket starter i slutten av august eller begynnelsen av september. Her fra Skotten i går under stormen. ( Foto: Boa/BN)
gjess 2 link bru

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her