Frøy Akvaservice har samarbeidet tett med Stranda Prolog om utvikling av notspyleren Manta. Driftskoordinator Stig Ulvnes er svært fornøyd med resultatet.

Selskapet mottok sin første Manta sommeren 2017.

- Oppdrettsselskapene stiller stadig strengere krav. De vil for eksempel ha tida spyleren befinner seg i nota ned mot én time per merd. Og den skal aldri overstige to timer. Det handler om å ikke stresse fisken mer enn nødvendig, sier Ulvnes.
apr 4
Notvasking i sommermånedene er påkrevet. Frøy Akvaservice har så langt god erfaring med produktet til Stranda Prolog i Kristiansund. 

Raskt og rent

Han sier hurtighet er Mantaens største styrke. Ei not går unna på halvannen time, inkludert utsett og opptak av spyleren. Med to Mantaer i én båt går arbeidet enda raskere. Det vil redusere nedetiden, i et marked der kravene til effektivitet og regularitet blir stadig strengere.

- Nedetid kan vi ikke tillate oss. Da ryker marginene, sier Ulvnes.

Driftsleder Eivind Fjørtoft om bord på «Frølys» var en av de første i selskapet som begynte å bruke Manta. Han har tidligere brukt både beltedrevne og andre flygende notvaskere. Han er ikke i tvil om hvilken han foretrekker.

- Manta er enklere å bruke. De hydrodynamiske egenskapene gjør den lett å styre. Og det er lett å orientere seg i nota. Piloten har god oversikt. Og den vasker bedre enn konkurrentene, særlig i hjørner og over vannlinjen, sier Fjørtoft.

Han anslår at han bruker mellom en og en og en halv time på hver av nøtene på Lerøys lokalitet ved Sandstad på Hitra. Er nota slakk, kan det gå opp til to timer. Han understreker at det dreier seg om såkalt vedlikeholdsvasking; hvor nøtene spyles omtrent en gang i uka.
apr 3

 Driftskoordinator i Frøy Akvaservice Stig Ulvnes sier man vil ha kort innsatstid i merdene for ikke å stresse fisken. ( Foto: Stranda Prolog)

Utviklet i samarbeid

- Utviklingsløpet med Manta har vært hektisk og med sterkt fokus på operativ bruk. Det er derfor veldig viktig å jobbe tett på brukerne sier CEO Klaus Hoseth i Stranda Prolog. - Den første testingen ble gjort med Averøy Sjøtjenester, men da vi fikk på plass samarbeidet med Frøy Akvaservice ble det mer fart. På innspill fra Fjørtoft og kollegene har vi gjort mange endringer: Flere thrustere, mer lys, nye kameraer på nye steder.

- Jeg føler nesten at det er vi som har utviklet Manta. Det har vært en kontinuerlig prosess. Men resultatet har blitt veldig bra, sier Stig Ulvnes.

Stranda Prolog er også svært godt fornøyd med det tette samarbeidet. Ulvnes og hans team er ryddige, konkrete og utålmodige.

- Det har derfor vært tett kontakt og god dialog i utviklingen sier Klaus Hoseth. Manta/ Standa Prolog
ahv pro

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her