Bildet her er fra sommeren 1945 da norske styrker eller frivillige holdt vakt over Karihola Marinebatteri som tyuskerne reiste fra i mai , På denne tiden var alt inakt her selvfølgelig: et svært anlegg eller egen grend nærmest med 27 fastmonterte kanoner, bunkere, 3 lyskastere,  sambandsutstyr, sykehus , skredderstue, skomaker og mye annet. Rundt 350 tyskere opererte all krigsteknikk her. Det ble fakltisk opprettet norsk rekruttskole for kystartilleriet her , og det ble utdannet artillerister her til rundt 1955. 
karihola 1945 norske
3 norske gutter,. mulig fra Trøndelag som var med å holde vakt i Karihola 1945. I bakgrunnen  kommandantboligen og sykehuset nedenfor . Det ble revet rundt 1960.  I dag er Karihola stort sett grus sammenlignet med 1945. ( Arkiv Brunsvika net/ Arne Huseby)


Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her