Da ble det stor forandring på forsiden /vestfasaden  av Gand Hotell i sentrum av Kristiansund. Nå er det steinlagt på plassen, og gjennomfart med bil er det slutt på. Busser og taxi er unntatt står det på et skilt her. 
grand
Sentrum begynner å preges her og der av byfornyelses-prosjektet som har gått for seg i lang tid. ( Foto: Håkon Bloch)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her