Kommunen jobber med å føre alt avløpsvann fra boliger og berdrifter i Kristiansund fram til et sentralt silanlegg som er bygget i Hagelig. Det er en svær oppgave med topografien vi har her i byen. I Myra er silanlegget fra 2002 ( ?) helt ombygd, og er nå pumoestasjom for Myrta boligfelt og avløpsvannet som kommer fra Nerlandsdalen i plastrør i sjøen innenfor Klubba.
tor f
Pumpestasjon Myra ( t.v)  for bolighfeltet ovenfor og det som kommer  over fra Nerlandsdalen ( 3  pumper til høyre) Sinnrikt system der man utnytter fallhøyden fra en kum på Klubbastien  for avløpsvannet på vei til Hagelin.  I Myra er både regnvann og avløp lagt i samme rør. Det betyr kapasitetsproblemer nå det er nedbør, og snøsmelting  slik at uttynnet kloakk da må sendes på havet.  I sentrum er mye av gatevannet samlet  og går til havna. Rent takvann derimot havner i avløpet  og må pumpes til Hagelin. Å pumpe rent vann til et silanlegg er dårlig  økonomi. Det er vel ønskelig at overvann fra tak, regn og snøsmelting  blir separert ut en gang i framtiden. ( Foto : Boa/BN)
tor ka
Plankartet å føre det som er av avløp ( kloakk) fra byens boliogområder helt fram til Hagelin .( Skisse Kr.sund kommune)

 

 

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her