Litt skjer da i kulturlandskapet her og der . Eksempelsvis i øyene i Averøy. Flere store ting som utskifting av de store bruene som ble bygd på 1970 tallet. Mindre iøynefallende ting skjer også. 
kjoenoey
Dette lille murhuset på Myrbærholmen mellom Langøynesset og Langbakken får sin renessanse etter å ha vært til nedfalls i generasjoner. I bakgrunnen en fiskebåt ved Sigurd Folland  fiskeanlegg. Der har de begynt å ta i mot fersk fisk den siste tiden. Brua bak ble åpnet i 2003 og erstattet en smal annen bru  som var åpnet i 1970. ( Foto: Boa/BN)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her