Bli kjent med borgerskapet i Kristiansund på 1800-tallet

Torsdag ettermiddag og kveld går et samarbeidsprosjekt i regi av Nordmøre Museum, Nordmøre Museums venner og Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre.

Programmet er satt sammen slik (man trenger ikke følge hele programmet, det er full anledning til å delta kun på deler av det):

Henholdsvis fra klokken 15,30 og 17,00 er det aktiviteter i Brunsvikens Reperbane og ved Mellemværftet.

På kveldstid (møtestart klokken 19,00) er det åpent møte med foredrag hos Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre i Loennechengården.

Det er Elisabeth Brun Kyrkjebø fra Bergen som er foredragsholder med foredraget ”En familiekrønike fra borgerskapet i Kristiansund på 1800-tallet”.

Foredraget starter med en presentasjon av Knud Danholm, som vi første gang observerer på Nordmøre så tidlig som på 1780-tallet. Her er han kjøpsvenn under en av væreierne på Grip. Under Napoleonskrigene har Danholm satt seg ned i Kristiansund, han er kjøpmann, reder og en stor eiendomsbesitter. Som reder lar han flere skip bygge i byen. De tre neste generasjonene etter Knud Danholm vies også stor plass.
dan

Bildet "Danholmland" viser Danholms to brygger, den til venstre er hvor Loennechengården står i dag, brygge nr. 2 er hvor Torstein Pedersen etablerte seg, deretter Danholms bolig og kontorbygning. Eiendommen forøvrig gikk oppgjennom Vågeveien og litt dagens Bendixensgate, Hauggate og Gutormsensgata. 

Svigersønnen Hans Chr. Hansen blir etter hvert av ”the upper ten” i Kristiansund, konsul, bankdirektør, kjøpmann og reder som han er. I byhistorien er Hans Chr. Hansen definert som ”hele byens svigerfar”, da hans døtre giftet seg inn i andre betydningsfulle familier i 1800-tallets Kristiansund.

Døtrenes giftemål sørget for at Hans Chr. Hansen ble svigerfar til Robert Gilroy Dall (dampskipsekspeditøren som gjennom sin forretning ble forløperen til det som ble Brødrene Dall A/S), Johan P. Clausen (han med Joh. P. Clausens gate og Reperbanen hvor idrettsplassen i Clausenenga etter hvert kom), Morten Lossius Parelius, kjøpmannen og rederen som holdt hus i Wasmuthavna på Innlandet, og Lars Lund Finckenhagen Brun, som etablerte reperbanen i Brunsvika i 1856.
dan 3

Foto av en kokstrosse slått ved reperbanen på Brunsvika i 1930-årene. På bildet ser vi fra venstre: Johan Johnsen, Ingebrigt Fostervold, Ole Knudseth, ukjent, Sverre Hannaseth, Alfred Edstrøm, Peder Sylthe og Ludvig Knudseth. Bildet er hentet fra fotoalbumet til Heide og kommer i serien med reg. nr. KMb-2008-022. (Fra Nordmøre museums fotosamlinger.)

Det er da også Lars Lund Finckenhagen Brun som representerer 3. generasjon av kveldens foredrag, og som knytter foredraget til aktivitetene i reperbanen og ved Mellemværftet tidligere på dagen.

Som generasjon nr. 4 er det Thorvald Brun, yngste sønn av ”Reperbane-Brun”, som er i fokus.

Ved folketellingen i Kristiansund i 1875 er 16-åringen Torvald Brun oppført som ”sømand”. På 1890-tallet finner vi ham som styrmann på ”Jamaica” (broren Dominicus var kaptein på samme skip). I 1895 er Thorvald Brun kaptein på ”Leon”. Både ”Jamaica” og ”Leon” var ”mosquito-skip” og gikk i fruktfarten fra Karibia /Sentral-Amerika og inn til USA.

I september 1896, når ”Leon” var i Atlanterhavet, blåste det opp til orkan. Under disse forholdene ble kaptein Brun skyldt over bord og omkom.

Foredragsholderen har med seg en sjømannskiste med gjenstander og dokumenter fra 1800-tallets Kristiansund: Dette vil bli satt fram under foredraget. Dette inkluderer også en 134 år gammel brudekjole.

Velkommen til en ettermiddag og kveld med by- og næringshistorie over en periode på drøyt 100 år – og få et blikk inn i livet til borgerskapet i gamle Kristiansund.

Under hele arrangementet er det fri entré og adgang for alle.                

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her