Da rigges det til å få montert landtrømstilkopling langs Storkaia. Det er kommet på plass arbeidsbrygge for å legge kabel under kaia og  til båtene. KNH sin arbeisbarakke er også på plass. NEAS og et elektrofirma er involvert i saken. 
kaia 2
Etter opplysninger vi har fått investeres i landstrøm til skip på Storkaia i Kristiansund N. Arbeidsflåte er kommet hit. ( Foto:Håkon Bloch)
kaia 4
Ny Storkai i Kristiansund stod ferdig rundt 2005 til erstatning for gammelkaia bygd 1912-1915.  Det ble også bygd boliger i mange av forretningsbyggene her oppsatt etter krigen. Støy fra strømforsyning ombord i skip har ofte vært omtalt. Kanskje det nå blir en bedring for de som har bosatt seg her. ( Arkiv BN )

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her