Det har vært møte og sonderinger om bevaring av krigshistoriske bygg som tyskerne etterlot her i byen etter kapitulasjonen. Her i byen, les Kirkelandet, Nordlandet, Innlandet og Gomalandet ser det ut som toget er gått. Helt til dags dato er alt gravd ned eller sprengt og murt igjen. Man må støtte seg til det godt bevarte fortet på Frei som er tilgjengelig. Med god vei ned for busser med besøkende, kan det bli helt unikt dette. Men byens bunkere er " ferdig". Det eneste er  en Regelbau 633 med delvis intakt Krupp bombekastemaskin M 19 fra 1939.  Resten er grus. Typisk kristiansundsk behandling av krigshistoriske bygg under .
555 bn

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her