Nordmøre Historielag har fått skikk på arkivet etter 30 år i kummerlige lokaliteter i tilfluktsrommet på Dalabrekka skole der alt manglet av fasiliteter for slike samlinger. I går var det markering av det nye arkivet som ligger i sentrum av Kristiansund under det gamle biblioteket . 
hist lag 1
Her ble det andre boller enn katakombene uten varme og tildels lys i Dalabrekka. F.v. Emil Tømmervåg, Leif Möll, Astrid Mollan, Johan Siira og Heljar Siira. ( Foto: Håkon Bloch)
hist lag 2
Heljar Siira og Johan Siira har jobbet med å få skikk på krigshistoriearkivet som ble samlet inn midt på 1970 tallet. (Foto: Håkon Bloch)
hist ark
Henrik Sverdrup ( t,v)  fikk i 1989 tildelt Kuliprisen fra Nordnøre historielag for sitt engasjement og arbeid med å samle inn krigshistorien for Kristiansund. Til høyre Jan H. Leithe lagets mangeårige arkivar . Begge er gått bort. ( Foto: B. O. Angvik)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her