Nordmøre museum og Riksantikvaren inviterer alle interesserte til fredningsmarkering av Mellemværftet i Kristiansund. Dette skjer torsdag 6. september kl. 13:15. Skipsverftet ble anlagt i 1856 og er i dag et levende skipsverft med tre slipper der vi kan ta fartøy opp til 90 fot. Verftets viktigste oppgave var vedlikehold av regionens store flåte av små seilskip. Det er verkstedbygning med maskinverksted og smie, tidligere var det også støperi. I bolighuset bodde de fire verftseierne og deres familier.

mell 2b

Mellemværftet er godt kjent her i byen, og nå blir det fredningsmarkering her. ( Foto: Arkiv BN)

Under bolighuset er det snekkerverksted og tømmermannshuk. Den rødmalte materialboden ligger lengst mot nord. Nå brukes verftet i fartøyvernsammenheng, og det er landets eneste museumsverft. Som riksantikvaren skriver: Mellemværftet er eit godt døme på eit skipsverft frå 1800-talet, og står solid som kjelde til kunnskap, oppleving og bruk. Anlegget er svært godt bevart. Korkje interiør eller eksteriør er vesentleg endra, og Mellemværftet viser korleis det har tillpassa sin produksjon til skiftande utviklingar i marknad og teknologi for å overleve. Mellemværftet har vore i kontinuerleg drift, og er i dag eit verft i museal drift og del av kulturløypa «Vågen rundt». Mellemværftet er eit levande teknisk kulturminne!
mell 2

Fra 1912 som viser Dampskibe paa Land  og Seilskibe ved værftet. ( Postkort Håkon Bloch)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her