Øvelse Trident Juncture 2018 blir med over 40000 soldater og over 30 deltakende nasjoner den største NATO-øvelsen i Norge på mange ti-år. Allerede nå begynner soldater som skal delta å komme hit til området. 
ita air svein s l
Soldater fra Italia kom med dette flyet og ble transportert videre med militære busser. De skal etter det vi får opplyst ha en stor leir på Bjorli. ( Foto: Svein S.Ludvigsen)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her