I 2020 blir det forbudt å fyre med fyringsolje. I Norge legger  Enova  opp til at eierne av oljefyrer kutter klimagassutslippene sine allerede nå, og ( NB) skrur opp støtten til de som er tidlig ute. Det er nå laget laget høytemperaturs varmepumper som erstatning for de gamle Co 2/ svovelforurensende oljefyringsanlegg. For å komme opp i samme vanntemperaturer som en oljefyr finnes det  nå  varmepumper med slil kapasitet som kobles mot  boligens eksisterende røropplegg.  Du kan altså beholde  dine eksisterende radiatorer.
06 fut
Klimagassutslippene fra oppvarming av bygg i Norge har lave klimagassutslipp sammenlignet med mange andre land, fordi en stor andel av energibehovet dekkes av elektrisitet. I 1990 var utslippene på 2,7 millioner tonn CO2-ekvivalenter, mens de i 2016 var på 1,2 millioner tonn.Her feil i oljefyr i Kristiansund 2006 som forårsaket brannutrykning. ( Arkiv BN)
06
Paul Ulvund på Esso- bilen kan være glad han nå  reiser rundt og koser seg i bobil uten å tenke på jobben. Der hadde det blitt Smalhans etter 2020 når oljefyring blir forbudt til oppvarming. ( Foto: BN arkiv)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her