Mange har registrert seg som leppefiskere i vårt distrikt. Fartøy som allerede har adgang til å delta i fisket etter leppefisk lande en totalkvote på 18 millioner (!) fisk, fordelt på fire millioner fra svenskegrensen til Agder, ti millioner fra Rogaland til Ålesund og fire millioner nord for Ålesund.Kvotene fordeles med 90 prosent til fartøy som deltar i såkalt lukket gruppe, og ti prosent til fartøy som deltar i såkalt åpen gruppe. Fartøy i lukket gruppe kan ta inntil 45 000 leppefisk per båt, mens fartøy i åpen gruppe kan få tillatelse til å ta inntil 6000 leppefisk per båt.
lep 1
Averøy-registrert båt sørover mot Julshamn ved Farstad i dag som røktet leppefiskteiner. Fisket etter leppefisk har tatt seg kraftig opp de siste årene, og grunnen til dette er at den brukes som rensefisk i oppdrettsanlegg. Industrien betaler godt for de små fiskene, spesielt grønngylt og gressgylt, noe som naturlig nok gjør de til attraktive mål for fiskere. ( BN foto)
lep 2
Utafor Nordneslykta på Hustadvika på et av kystens mest værharde strøk holdt en annen AV registrert båt på med slikt fiske i dag. Fisket gjelder
 nord for Stadt: frå 31. juli kl. 08.00 til 31. oktober kl. 20.00 (Foto: BN)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her