Pr. dags dato er norske karftmagasiner 60 prosent full. Dårligst er det i Nordnorge med rundt 53 % , mens Vestlanmdet har 62 %. Tørken i sommer ser ikke til å ha gjort noe dramatiske nedganger i magasiner ifølge overiskt fra NVE. Man selger kraft til utlandet og tjener godt på det. 
regn dam kr
Det har minker kraftig i magasinet her ved Hemnkjølen sett fra E 39 mot Trondheim. Norge har 50 % av vannkraftmagasinene  i Europa og har en verdi på 86 milliarder kroner pr. år som bidrar til store inntekter for stat, kommuner og fylker. Hva  vi vanlige forbrukere må betale hvis alt selges av kraft til utlandet og vi må importere strøm til vinteren er det mange som lurer på. ( Foto Boa/Bn)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her