Nordmøre historielag har langt på vei fått orden på sitt arkiv. Mye av æren har Johan Siira. Han og Tor Larsen og Ove Bjerkan er arkivarer. Her er skolehistorie, krigshistorie, historie til kommunistpartiet lokalt og mye mer. Mange forskningsprosjekter.
siira
Johan Siira i Nordmøre historielags arkiv. Blandt annet er krigshistoriearkivet flyttet fra kummerlige forhold i tilfluktsrommene under skolen i Dalabrekka til mer høvelige lokaliteter. ( Foto: Nordmøre Historielag)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her