Kan de gamle krigsminnene bli byens nye turistattraksjon? I Kristiansund bygde tyskerne en mengde bunkerser og festningsanlegg under den andre verdenskrig. Mange av disse er fremdeles intakte.Det kan nevnes Kolvika torpedobatteri – et gedigent anlegg, Kvalvika Fort og ikke minst bombekasteren som står helt urørt under bakken i Hauggata. 45 I tillegg er det bunkerser under Vardetårnet, i Klubba og i Karihola med flere.  
2 cm
Kristiansund var enkelte avsnitt svært befestet under siste krig. Her luftvernkanon nede ved nåværene Rutebilstasjon. 


Dessverre er det ikke mange i Kristiansund som i dag vet hvor disse befinner seg. Kanskje er tiden inne for å se på om Kristiansund kommune kan gjøre noe med disse anleggene? Jeg har stor tro på at anleggene kan bli byens største turistattraksjon.I Kristiansund bor Bjørn Ove Angvik. Det er ingen som har mer kunnskap om disse anleggene enn ham. Han har hundrevis av bilder og tegninger av anleggene. Likeså har Øystein Blåsvær og Frank Karlsen mye kunnskap om den andre verdenskrig og anleggene i byen. Kunnskapen som disse personene innehar, må ikke gå tapt for byen. 
2 cm b
Mange bunkere og annet er fjernet etter 1945 grunnet utbygging av eks. vis. Karihola, men det er mye igjen her ute. 

Andre verdenskrig er en del av byens historie. Så hvorfor ikke ta vare på den, og fortelle de fremtidige generasjonene om den? Kan det være en idé at Nordmøre museum og Kristiansund kommune inngår et samarbeid med Angvik, Blåsvær og Karlsen?

* Skaffe seg en oversikt over hva som finnes av bilder og tegninger* Inngå et samarbeid med turistkontoret som f. eks kan markedsføre og lage pakketurer til disse anleggene* Undersøke muligheten for å få statlige midler fra Kulturminnefondet* Igangsette restaurering av anleggene. * Kan medialinjen ved Atlanten videregående benyttes? De kan og har utstyret som skal til for å scanne, kopiere og ta bilder. Kan bli et utmerket prosjekt å jobbe med. 
honve mgw krupp 1991
Bunkere og krigshistorie er stadig interessant. Eksempelsvis er denne bombekasterbunkeren gjenfunnet under sentrum i 1991. (Arkiv BN)

Se for dere den dagen byens befolkning og turistene skal bli kjent med byens historie, setter seg på en buss med guide, med retning Kristiansund Brannmuseum, for så å gå 50 meter for å se den intakte bombekasteren som det KUN finnes 2 av i hele verden. Deretter går turen til Kolvika torpedobatteri. Her blir de loset inn i batteriets indre lokaler, som mer eller mindre har stått der urørt siden 1945. Så går turen til Kvalvika Fort. Her er det gjort svært mye allerede. Et fantastisk skue.

Min oppfordring går til Kristiansund kommune og Nordmøre museum.  Hva med å lage et forprosjekt ?

 Geir Gerhard Greger

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her