Da er endelig Vanntrappa – Trappefossen i gang igjen. Det ble etter omorganisering av trappa ved Tobakkshjørnet problemer med pumpesystemet. Etter litt murerarbeid og annet i kummen som inneholder pumpe og utstyr til å drifte “fossen”, kom man i gang og ble  operativ igjen.
trapp
Etter litt lang ombyggingsperiode, er dette foss og trappesystemet opp å går. Ble da OK dette. ( Foto: Håkon Bloch)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her