Da er den “Røde Kontaineren” på plass på Rådhusplassen, den skal brukes til å spille fimer, vise bilder, informasjon om byen og interaktive opplevelser. Det er spesielt for å skape dialog med befolkningen, spesielt de unge. Hensikten med prosjektet er å presentere og informer om det som foregår i Kommunen som sentrumsutvikling, Rokilde, Campus Kristiansund, Opera- og kulturhus, SNR Kristiansund (Sykehuset Nordmøre og Romsdal), nye skoler, nye barnehager, boligfeltene på Jørihaugen, Port Arthur, Goma, Skorpa og mye anne fra Kommunen kan presenteres fra denne røde Kontaineren. Kommunen har utfordret ungdommen, studenter ved fagskolen og andre for å forme innholdet.

rote 1c

Kontaineren kan flyttes rund om i byen og skal være et “On Spot” (På hugget ) sted hvor åpningstiden ikke er bestemt. Men så kommer det store spørmålet om det er søkt om tillatelse om å sette den så nære riksveien ? ( Foto: Håkon Bloch)

rot cont

Slik ser den røde infokontaineren på Rådhusplassen ut innvendig. ( Foto: Håkon Bloch)

rote erd

Driveren av Gripruta og turistinformasjonen-billettkontoret som de satte opp, et 2-3 kvadratmeter stort midlertidig hus på Piren fikk av Vegvesnet et forelegg på et 5-siffret beløp. Dette var et samarbeidsprosjekt Gripruta og kommunen etter at sistnevnte la ned turistinfoen i byen. ( Tekst/ foto: Håkon Bloch)

 

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her