Man hører om tørke og vanningsforbud og slikt som følge av det usedvanlig tørre været i Sørnorge, Her i Kristiansund finnes ikke mangel på vann. En stor investering fra 1974 til 1980 innen  vanntilførsel for byen er noe det mest lønnsomme som har vært gjort her i byen. Storvatnet i Tingvoll ble tilkoblet nettet i 1980, og berømmelige Bolgavannet i Frei  sjaltet ut. Brunsvikanet var oppopm vannreservoiret i dag, og det ser meget bra ut. 
vass 2
Storvatnet i Tingvoll er Kristiansunds vannkilde . Et svært vann på rundt 3 kvadratkilometer inneholder uhorvelige vannmengder. Bra investering. ( Foto: Boa/BN)
vass 4
Når det er stappfullt renner det gjerne over her, men ingen fare. Vanninntaket ligger trolig på rundt 12 meters dyp. Nedenfor er det vannbehandlingsanlegg som kloring og annet. ( Foto: Boa/ BN)
vass 8Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her