Det har vært taretråling utafor Eaholmen og holmene rundt i løpet av dagen. Slik høsting av stortare har ikke vært foretatt her på minst 15 år. Det er små felt og bratte hammere stort sett her, så mye tare er det vel ikke  å få her. Slik tråling er lovlig, men er omstridt grunnet både det ene og det andre. 
tarre
Her er det bratt og hyller med tare som kanskje torsken trenger. Dårlig tarefelt akkurat her utafor Sveinleiholmen utafor Brunsvika.  ( Foto: Tom Einar Felberg)  Omstridt emne

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her