NRK opplyser at en stor bombe er funnet i jorden ved Vallø oljerafineri ved Tønsberg. Raffineriet ble omfattende ødelagt i april 1945 da 119 engelske  fly slapp sin bombelast over området. De allierte antok man produserte dieselolje til bruk i ubåter der. Mye av bombene havnet i bebyggelsen, og 53 norske omkom samt et ukjent antall tyskere. 
1945

Under oppryddingen i 1945 ble det funnet en rekke udetonerte bomber. Senest i 2017 var det avdekket funn her. Bildet er fra høsten 1945. ( Digitalarkivet)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her