Dansefestivalen i Sel i Gudbrandsdalen er startet. Helt siden 1742( ja ja ) har "alle" i Norge vært samlet her for å høre på de mest populære musikkkband spille opp til dans i et telt som rommer 100.000 mennesker ( ja -ja ?) I alle fall er Sel-festivalen  veldig populær .Brunsvikanets medarbeider er sendt dit for å ta tempen.
sel 1
Dansefestival i Sel i Gudbrandsdalen. Han som startet dette satte alt i pant i håp om suksess. Det ble det til gangs. ( Foto: Magnar Heggeset/ BN)
sel n bru
Store deler av musikkgruppene av litt kaliber kommer her. Inklusive Arnsteins fra Selbu og Lasse Stefanz. ( Foto: Magnar Heggeset/ Sel festivalen)
sel 15
I storteltet er det voldsom stemning og trøkk når "hele landet" er tilstede.(Fotro: Magnar Heggeset/ BN)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her