RS " Christiansund" er på sjøen igjen etter en tid på land for vedlikehold. I sin tid var redningskøyta en kjærkommen sikkerhet fro fiskere på Nordmørs og Romsdalskysten. Den ble satt i drift for Redningsselskapet i 1901, og var i tjenesten til 1921 da den ble solgt til Norges Sjøkarverk. Hentet hjem til Kristiansund for noen år tibake. 
chr 1
Frå Vågen der " Christiansund" bvle sjøsatt fra slippen på Mellemværftet for kort tid siden. ( Foto: John Kuløy)
chr 5
Utmerkelse i 1911 for vel utført tjeneste. 
chr 2
Ellers i Vågen:  
Denne gamle men operative bilfergen har ligget på slippen til KMV (Mollan) noen dager. M/F Dyrøy, (LJDO), 43,1 x 9,5 x 3,5 m. Bygget ved Haugesund Slip A/S i 1964. Ro-Ro/passengership (bilferge) med Tromsø som hjemmehavn. Rederiet er Fosenlinjen A/S. Har tidliger het M/F Hitrafeja og M/F Kong Øystein. (tekst/foto Håkon Bloch)
Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her