Da kom taket på plass på bygningen på Kranskjæret og derfor var flagget oppe. Det ble servert bøtkake av styreformann i Kranaskjæret A/S Kåre B. Fure. Bygningen skal inneholde restaurant, kjøkken, toilett, servicedel for “båtfolket”, personalrom og divers andre nødvendigheter. Kranaskjæret A/S totaleid av Kristiansund småbåtlag. (tekst/foto Håkon Bloch)
møns 1
Det flagges for “Mønsåsfeiering” hvor det  servert bløtkake etter gode tradisjoner. Fra gammelt av ble det heist en “filledukke” dersom ikke bygningsarbeiderne ikke fikk en påskjønnelse som ofte kunne være diverse former for servering eller “ei halv ei”. 
møsb 2
Styreformann i Kranaskjæret A/S Kåre B. Fure (t.v) og Anbjørn Aasen fra Asene Maskin & Transport A/S snakker om diverse saker etter en vel gjennomført mønsås.
 
 
 
 
 

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her