I forbindelese med “Byfornyelsen” har gartner Myren (anleggsgartner) oppdraget med å fornye beddene rundt om i byen. Her er det det beddene på Rådhusplassen/Torget som fornyes. Det tidligere villnissbuskaset er fjernet nå nyplantes det. Det som plantes er  Pyntegras, Alunrot, Iris og diverse annet kortvokst pyntegreier. Det ser fint ut når det får vokse til, det er flerårlige planter. Det nederste beddet i Kaibakket ble plantet i fjord så her kan vi se resultatet. (tekst/foto Håkon Bloch)
byf 1

Her er det garnerene Ole og Steinar Myren som planter plantene etter nøye oppmålte inndelinger.
byf 2

Her ser vi resultatet av plantingen av pyntegras og de andre, dette ble planten for et år siden og resultatet er bra..
 
 
 

 

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her