Nå er det stadig nye ting som skjer ute på skjæret i Vågen. Frei taubåtservice bukserer mobilkraner og betongbiler ut dit med fergelekteren sin. Det er mange som følger med dette her.
cranaskjaeret
Vikan Betong med to biler inkl pumpebil var utpå her i dag. ( Foto: Håkon Bloch)
crana
Her Kranaskjæret i 1950 årene etter at virksomheten fra eldre tider opphørte. ( Nordmøre Museum)
crana aaa
Her må sier være Ålesunds " Kranaskjær"., Bålholmen . Det ligger vi langt foran fylkeshovedstaden hvis vi tør kalle det det da.. Her var det  store planer med hotell og senere helikopterlandingsplass her,  men alt strandet som i alle tider på linje med Kranaskjæret i Kristiansund.  (leserbilde)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her