Grantrær bråker ikke, de skaffer oksygen og er fine tilholdssted for fugler. Og gir ly for vind. I Karihola ble det planter sitkagran i mengder av skoleungdom i begynnelsen på 1970 tallet , mulig 1973-1974. I dag er det ugjennomtrengelig skog over store områder av en tresort som ingen stort sett vil ha. Noen steder på kysten brenner man ned slik skog og kultiverer landskapet på nytt. 
granskog
Bilde 1974 tatt fra i Karihola mot krysset bak adr. Karihola nr 6-10 og haugen bak Garnveien. I dag er det ikke noe å se i denne retningen av terrenget. Brae sitkagranskog. 

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her