Torsdag kveld var det avslutning for 10. klassene på Atlanten Ungdomsskole i Kristiansund. Storparten av foreldre og andre som har hatt elever der de siste tre år fylte salen, og rektor Synnøve Stokke Fidje holdt åpningstalen. Ellers var det utdeling av vitnedbyrd og litt underholdning og tilbakeblikk med bilder av skoletiden. 
dkl 1

Her noen av elevene i D--klassen som har fått avgangsvitnemål. Det var 4 klasser som var ferdig med 10. skoleår nå. ( Foto: Bjørn O. Angvik/ BN)
dkl 2
Mange kom for se sine håpefulle avslutte 10 års skolegang. ( Foto: Bjørn O. Angvik/ BN)
dkl 3
Rektor Synnøve Stokke Fidje holdt en tale med motto som gikk inn hos elevene. Hun var stolt av gjengen som nå tar fatt på vidregående utdanning. ( Foto: Bjørn O. Angvik/ BN)
dkl 4
Johanna Marsteen Tranø får sitt avgangsvitnemål av rektor Synnøve Stokke Fidje. En fin kveld for ungdommene var det. ( Foto: Bjørn O. Angvik)


Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her