Meterorologisk institutt ( MI) advarer: Lavtrykk i Nord-Atlanteren vil i løpet av onsdag bevege seg østover og utvikle seg til et stormsenter. Torsdag ventes det å bevege seg videre østøver Norskehavet  og forsterkes ytterligere. Dette er et kraftig lavtrykk for årstiden, skriver MI i et farevarsel. 
08
Her sommerstorm for  10 år siden der turistene synes det var helt OK . Overraskende storm som man kaller floing her sikkert. Farlig . Sommerstorm 2008

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her