Her kom litt av en doning på kaia i dag. Extra Coop reklamebil sikkert med liten spesiell camper bak. Her i sentrum i løpet av dagen. Oppdrag  ukjent.( Foto: H. Bloch)
bil rot

bil rod 33
Her byens nye bensinstasjon ved Flyplassen  tilhørende Bunker Oil. De reklamerte med at de skal ha Kristiansunds billigste drivstoff. Det er alltid noe å slå i bordet med. Den som overlever utover får se da....(Foto: Boa/ BN)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her