Det arbeides med Kranskjæret- oppdraget.  Det legges dekke i disse dager. Utpå høsten skulle man ha kommet et langt stykke på vei med ferdigstillelsen. Mange er spente på hva dette prosjeket vil føre til.
kranaskk
Per 9. juni ser det slik på det berømmelige Kranaskjæret i Vågen i Kristiansund N. ( Foto: Håkon Bloch)
Kranaskjaeret clean
Noe slikt skulle det bli. ( Foto/ skisse  : Kristiansund N Havn)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her