Her et bilde fra Brunsvika i 1948. Den gangen var det bare gammelbebyggelsen her inklusive de tyske brakker i militærsystemet etter tyskerne her og Karihola. 
bv 1946
Bilde fra dagens Brunsvikveien mot dagens Hegre-Terne. Alkevei . Varden sees helt til høyre. Huset her er Ole Jørgenvåg som tok over mannskapsbrakka til bunkermannskapene som hadde en PAK 4,7 cm Skoda   her.  Reperbanen skimtes også, og den er gammel fra rundt 1860 årene. I dag er alt nedbygd her. ( Foto: Gustav Jørgenvåg/ Brunsvika)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her