Dette huset i Heinsagata med nummer 10 diskuteres det om på Facebook. Det er snakk om utbygging av 4 etasjers boliger her, og etter det vi forstår vil utbygger rive dette huset som er fra rundt 1680. Det er nok ombygd opp gjennom tidene, men det er kanskje et av de eldste hus som er igjen her i byen. 
disputt
Innlandet inne mot havna: Det er blitt diskusjon om dette må/sklal/ bør rives eller ikke. Fylkeskonservatoren frarår riving.  Så får man se da hva som skjer etter hvert. ( BN foto)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her