Det går bra med  forberedelsene til å lage museum og valfartssted i forbimdelse med tungtvannsaken på Rjukan. Mange har arbeidet med å få dette fram i lyset, og nå har en som virkelig har stått på fått en påskjønnelse for innsatsen. Bjørn Iversen har i mange år frontet denne ideen om å grave opp kjelleren på Vemork. Utrettelig har han stått på. Saken her har ikke bare nasjonal verdi, men har stor interesse langt utover norges grenser. Det dreier seg om den spede begynnelse til atombomben i tysk regi på norsk jord.
bjoeern

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her