I 1976 ble det gitt statstøtte til utviklingshjelp for fartøyer bestemt  til Indonesia. 30 skip skulle leveres til landet bygd av verft på Vestlandet inklusive Sterkoder Mekaniske i Kristiansiund. Indonesiakontraktene ble mye arbeid, og verdien totalt den gangen var 450 millioner kroner. Flere typer skip ble bygd, eksempelsvis fraktefartøyer og slepebåter. 
selat
Bildet her er mest sannsynlig fra 1978. To slepebåter " Selang Kebakaran" og " Selat Tanakeke" er heist ombord på et nederlandsk skip for frakting til Indonesia. I forgrunnen losskøyta " Grip" ved Piren. ( Arkiv BN)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her