Frigjørings/ veterandagen ble markert i Kristiansund  med kransnedleggelse i Minnelunden av ordfører Kjell Neergaard.  Videre marsj med en stopp ved  jødenes minnesmerke i parken med kransnedleggelse. Så fortsatte kortesjen til Piren hvor det var tale og kransnedleggelse ved Nils E Naastad (skolesjef ved en militær skole i Trondheim). Kortesjen ble ledet av en sivil politibil.
tale 1
Ordfører Kjell Neegaard holdt talen for dagen ved Minnelunden nedenfor hovedkirken i Langveien. ( Foto: Håkon Bloch)
tale 2
Fra minnesmerket fra første  og annen verdenskrig med falne fra Kristiansund på havene. Nils Edvard Naastad holdt minnetalen her. ( Foto: Håkon Bloch)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her