Varme i mainatt er et samarbeid mellom Kirken, Gospelkoret, menigheten, Nattravnene og Kristiansund og Omegn Røde Kors Hjelpekorps. Det hele går ut på å gjøre de store “russefestdagene” i mai mere positive for de som er russ. . Kirka og deres personell ordnet med grillmat sponset av av Gaupseth, nystekte vaffler, kaffe, saft og vann, Nattravnene innspiserte/patrulierte Vanndamman og andre plasser russen ferdes. Røde Kors patrulierte også i områdene der russen var, for fot og med ambulanse, De hadde også varmetelt hvor russen (også andre) kunne komme inn spise grillmat og få igjen varmen. Teltet var også frstehjelpsstasjon. Dette er et arrangement som har gjenntatt seg gjennom flere år. Arrangemetntet ønsker seg gjerne flere sponsorer som gjør at opplegget kan bli enda bedre.
main 1
Noe av de frivilige som driver dette, Kirka, Gospelkoret, Nattravnene og Røde Kors.(Foto: Håkon Bloch)
main 2
Russen kom tidlig for å få grillmat, mange måtte vente for at den skulle bil ferdig. Kaldt natt som vanlig 1. mai. (Foto: Håkon Bloch)
main 3
Førstehjelp på noen skrubbsår hører alltid med. ( Foto: H. Bloch)
main 4

Det er rett nedom kirka i Langveien at Varme i mainatt foregår. ( Foto: Håkon Bloch)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her