Vegvesenet foretok grunnboring ved utløpet av Bae-elva i Averøy før helgen. Det er nok for å sjekke grunnen når gang og sykkelvei fra Hoel til Bådalen skole skal bygges. 
boring bnaadal
Her boreriggen ved brua på Bae. Det har tidligere vært utført arkeologoiske undersøkelser her. Arkeologi på Hoel

 

 

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her