Torsdag avholdte NSSN (Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre) årsmøte. Årsmeldingen viser stor aktivitet på mange fronter. Nordmørsavdelingen er en av de større i landet med sine ca. 170 medlemmer. Et av foreningens medlemmer Per Nesje er også leder i moder/lansforeningen Skipet. Etter  valget ble styret for 2018 seende slik ut  :

nss 1

Fra venstre: Kåre Bjarne Fure (sekretær), Jørgen Strand (Formann), Per Nesje (Nestformann), Asbjørn Ersvik (Kasserer) og Ole Sager (Styremedlem).(tekst/foto Håkon Bloch)

nss 2

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her