Hele nye Storkaia er montert med pumpestasjoner for avløp. En og annen gang blir det stopp og problemer  for slike elektriske installasjoner. Noe av avløpet sendes til Nerlandsdalen mens annet går til Vågen/ Hagelin. Før i tiden gikk alt rett i havna. Er det ikke varsling ved feil, kan det gå rett i havna nå også. I lang tid.
kloa
Arbeid på avløpssystem vest på Storkaia i går. ( Foto: Håkon Bloch)
kloak 2
Bortover kaia er det små pumpesumper som skal sende kloakk inn i en ledning som føres ut av havna den ene eller andre veien. Her fra en sjekk for noen år tilbake. ( Arkiv BN)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her