Norsk sjøservice A/S har anskaffet enda en båt M/S Neptun. Den har vært nordafør på verksted å gjort en del arbeid. Sandblost A/S har hadd servicepersonell på verkstedet å gjort en del instalasjoner ombord. Norsk sjøservice A/S har hjemmebase på Vikan i Smøla og daglig leder er Dagfinn Lien. Båten skal brukes til frakting av rensefisk/leppefisk for bruk i oppdrettsnæringa.
neptu
Det er et hav av slike arbeidsbåter innen lakseoppdrett på Nordmøre. Her " Neptun" fra Smøla i byen en tur. ( Foto/ tekst: Håkon Bloch)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her