Det arbeides jevnlig på det berømmelige Kranaskjæret i Vågen i Kristiansund. Skjæret har ligget brakk i nærmest flere genrasjoner. Nå blir det laget fasiliteter som passer ved en gjestehavn her. 
kar en
Frei Taubåtservice med fergelekter var bortom med to betongbiler i går. Mange i byen er opptatt av dette prosjektets endelige utgang. ( Foto: Håkon Bloch)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her