Der er mye rådyr her og der på Kirkelandet i Kristiansund. Mange holder til i skogene av sitkagran som finnes mange plasser, men andre holder til der folk omtrent aldri vandrer. Et slikt sted er haugen mellom Brunsviken og Myra..Gjeldneshaugen eller for spesielt interesserte ; under krigen Bräuer Höhe.
raadyrene
Her fra onsdag 4.april da BN traff på 2 stykker på haugen mellom Brunsvika og Myra . De var ganske rolige. Det er sjelden de ser folk her. ( BN foto)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her