" Havforskningsintituttets " G. M: Dannevig", ex "Kystfangst" levert fra Kystvågen Mek, i Frei i 1979 er på vei inn til Kristiansund i snøbygen torsdag. "G.M Dannevig" ble bygget ved Kystvågen Verft i 1979 og gikk frem til 1985 under navnet "Kystfangst", da den ble overtatt av Havforskningen og oppkalt etter Gunder Mathiesen Dannevig, grunnleggeren av Forskningsstasjonen Flødevigen på Sørlandet.
GM
I snøbygene kom "G. M: Dannevig" bygd i Frei . Hva oppdraget går ut på er ikke kjent. ( BN foto)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her