Sirener ove Atlanterhavsveien kl 14:30 søndag  på vei til et trafikkuhell på Hustad . To biler hadde tørnet sammen, i lav fart skriver Romsdals Busdtikke

ab
En sjekket på legevakt. Her ambulansen over AH veien. ( BN foto)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her