Klokkern 17 begynner møte i kommunestyret i Gjemnes der innstillingen til kommunen forhåpentligvis blir fattet om deler skal bli i Gjemnes eller melde overgang til Molde. Mye presse er til stede da dette er en meget interessant sak som kan få konsekvenser. Innstillingen fra kommunen er første del. Senere kommer saken til fylkesmannen , der den endelige avgjørlelse fattes i departementet.
com sy
Her i kommunestyresalen i Gjemnes skal kommunen komme med innstilling i spørsmålet i kveld. ( Foto: Magnar Heggeset)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her