Abyss-Group, undervannstjenester i Kristiansund er ute med legging av pumperrør for avløpsvann fra boligene på Innlandet . Røret er rundt 1 km langt og skal til Nerlandsdalen pumpestasjon. Kommunen holder på med et storstilt samleprosjekt for alt avløp fra boligene i Kristiansund. Alt skal til et sentralt silanlegg i Dalabukta på Kirkelandet. 
kloakk 1
Vest for Sørsundbrua med noen Abyssbåter. Røret er sveist sammen på Averøy Industripark i Smevågen. ( Foto: Håkon Bloch)
kloakk 2
Her går røret fra. Alt avløp på Innlandet skal samles her  og ut ledningen i Sørsundet. ( Foto: B. O. Angvik)
kloakk 3
Opprinnelig var det meningen at røret skulle graves ned fra Sørsundet og til Nerlandsdalen, men man unngår dyrt grave og sprengningsarbeid ved å legge sjøledning. Bakdelen er om det kommer en russer som har mistet styringen og hiver ut anker oppi Sørsundet. ( Skisse Kristiansund kommune )
kloakk 4
Pen samling av noen fartøyer i Abyss-flåten i Sørsundet i dag. ( Foto: B. O. Angvik)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her