Kristiansund og Omegn Røde Kors Hjelpekorps har i den siste tiden gjennomført Vinterkurs for egne medlemmer. Det er et kurs som alle som skal delta på lete og redningsaksjoner på vinterføre må ha. Kurset kalles internt for KSOR Vinter (Kvalifisert kurs i søk og redning vinter). Kurset har foregått en del kvelder i byen og med en avsluttende helg med Silsethhytta som base. Bruk av redningshelikopter var denne gangen med på kurset. Før helikopteret dro fikk alle kursdeltakerne  en flytur rundt om i fjellet (to turer).
rkk 1
Undervisning i prosedyrer ved søk i snøskred. (Foto : Øyvind Hasselø)
rkk 2
Orientering om bruk av redningshelikopter.  (Foto  :Øystein Fladvad)
rkk 3
Nattlig øvelse med vinterorientering og andre vinterdispliner. (Foto : Øystein Fladvad)
rkk 4
Etter søk og funn i snøskredet graves den forulykkede fram. (Foto : Øyvind Hasselø)
rkk 5
Redningshelikopter fra 330 skvadronen på Ørlandet lander ved øvelsesområdet ( skred) ( Foto: Øystein Fladvad)
 

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her