370 boliger er planlagt på Skorpa i årene framover. Bruene og tilstøtende veger må være klare til bruk før boligbyggingen kan komme i gang. Gamle bruer med 10 tonns akselvekt  ble for dårlig, dermed havnet nye bruer ut på anbud.  Utbygger av feltene  er Skorpa Eiendom, som kjøpte øya av Sandvik-familien for 20,2 millioner kroner i 2006. Kristiansund kommune er kontraktspartner. 
 bru s
 
Brua ove Valen mellom Meløya til venstre og Skorpa. Den får normal bredde og fortaug avskilt med rekkverk. Fyllingen under brua er av anleggsmessig art, og skal fjernes. Norwegian Rock Group lager bruene her. Meløybrua er åpnet. ( Foto: Willy Lyngvær)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her